May 2021

Senka Mušić: Kada dizajniramo, stavljamo ljudsko iskustvo u centar svega

Senka Mušić umjetnički naklon imala je od malena. Još od prvih časova likovne kulture u osnovnoj školi. U četvrtom razredu otkrila je grafički dizajn u primjeru koji se nalazio u udžbeniku – bilo je pakiranje sapuna Fa, poznatog proizvoda u to vrijeme. Bila je fascinirana dizajnom kao poljem koje kombinira znanje tradicionalnih umjetnosti s digitalnim svijetom i

Senka Mušić: Kada dizajniramo, stavljamo ljudsko iskustvo u centar svega Read More »