Utjecaj SFF-a proučavat će \”Olsberg SPI\”

Kakav je kulturni, ekonomski i socijalni utjecaj Sarajevo Film Festivala? To će biti predmet analize buduće studije koju će provesti Olsberg SPI, vodeća međunarodna konzultantska firma na planu kreativnih industrija

Sarajevo Film Festival pokrenut je 1995. godine, u vrijeme kada je Sarajevo bilo pod opsadom. Od tada je izrastao u najveći festival filma u Jugoistočnoj Evropi, sa više od 100,000 gledatelja i značajnim učešćem predstavnika filmske industrije. Planirana studija će razmatrati različite aspekte, između ostalog, utjecaj festivala na turizam i društveni razvoj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, povrat na investiciju, i ulogu festivala kao pokretača umjetničkog uspjeha i stvaralaštva.

Studija će se provoditi neovisno, putem anketa posjetitelja i drugih grupa, individualnih konzultacija, analiza podataka i financijskih informacija, kao i korištenjem drugih metoda. Ovaj projekt je prezentiran danas na razgovorima CineLink Talks u okviru Sarajevskog Film Festivala.

Mirsad Purivatra, Direktor Sarajevo Film Festivala:

-Utjecaj kreativnih industrija i manifestacija na gradove i regije koji su im domaćini je tema od velikog interesa kako za nas, tako i za druga slična dešavanja. Oduševljeni smo što nam se pruža prilika da naš festival bude predmet proučavanja Olsberg SPI-a u okviru ovog naučno-istraživačkog projekta. To će biti jako korisno kako za nas, tako i za sve zainteresirane strane kod planiranja budućeg rada.

Olsberg SPI je konzultantska firma koja nudi usluge konzultacija strateškog razvoja i pruža savjete visokog nivoa klijentima iz javnog i privatnog sektora na planu filma, televizije i digitalnih medija. Radi se o jednoj od vodećih međunarodnih konzultantskih firmi na tom polju. Među njihove dosadašnje klijente ubrajaju se European Audiovisual Observatory, Eurimages, BBC, BFI i Evropska komisija.