Ramazan – mjesec milosti i oprosta

Danas je prvi dan posta – za vjernike islamske vjeroispovijesti širom svijeta.

Ramazan je mjesec obaveznoga posta za sve punoljetne, zdrave muslimane koji nisu na putu, a u Kur\’anu se u tom smislu kaže:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (El-Bekare 183-184)

Post je naređen 2. godine po Hidžri (624.), deveti je mjesec islamskog kalendara. Nekad ima 29, a nekad 30 dana. Muslimani poste u svim godišnjim dobima s obzirom na lunarni kalendar. Godina muslimanskog kalendara kraća je za deset dana od sunčeve, pa se tako ramazan pomjera svake godine za deset dana. Ko posti 36 godina redovno, postio je ramazan u svako godišnje doba i u svim mjesecima i danima.