Prijateljstva u poslovnom okruženju

Da li prijateljstva u poslovnom okruženju doprinose ili odmažu poslovnim uspjesima i produktivnosti? Jesu li prijateljski odnosi i druženje dozvoljeni, da li se potiču ili čak zabranjuju od strane poslodavaca?

Još ne postoji generalno slaganje kada su u pitanju prijateljski odnosi u poslovnom okruženju. Nastojanje da se poslovni učinak optimizira, te da uspjesi i produktivnost budu u stalnom porastu, kompanije ne tako rijetko nastoje prijateljske i privatne odnose među uposlenicima spriječiti ili u najmanju ruku obeshrabriti i ograničiti. Ipak, rastuća saznanja o povezanosti međuljudskih odnosa i kulture druženja unutar kompanije s jedne strane i produktivnosti s druge strane govore u prilog razvoju pozitivnih i povezujućih odnosa među uposlenicima.

Kroz brojna istraživanja pokazalo se kako se ljudi osjećaju bolje u poslovnim okruženjima gdje osjećaju povezanost s ostalim kolegama, dijele neke interese, vrijednosti i aktivnosti. U prilog ovome ide i činjenica da ljudi u odrasloj dobi najveći dio svog vremena provode upravo na poslu, povezuju se na različitim poljima djelovanja, te rjeđe imaju priliku sklopiti prijateljstva izvan radnog okruženja, a nerijetko zbog vremenske distance, selidbi, različitih životnih faza nisu u kontaktu sa svojim prijateljima iz djetinjstva i mladosti. Međusobno povezivanje i razvijanje prijateljskih odnosa itekako ima smisla imajući u vidu da su različite životne uloge nerazdvojive, prožimaju se i nadopunjuju te je gotovo nemoguće očekivati da u poslovnom okruženju ljudi dijele isključivo informacije i sadržaje u vezi s poslom koji obavljaju.

Šta zapravo može biti izazov? Ono što prije svega treba imati na umu jesu jasne granice između ovih uloga. Poslovni i prijateljski odnos će se nerijetko ispreplitati, ali je značajno preuzeti odgovornost za poslovne zadatke i u poslovnom segmentu se i ponašati tako, bilo da se radi o davanju ili primanju povratnih informacija, rokovima, izazovima, izvještavanju ili bilo čemu drugom. S druge strane, povjerenje i bliskost unutar prijateljskog odnosa ne bi smjeli biti iznevjereni. Ovo je zasigurno izazov koji traje i zahtijeva zrelost, posvećenost i otvorenost svakoga ponaosob. Situacija se usložnjava onda kada se poslovne pozicije prijatelja razlikuju hijerarhijski ili se promjene u pozicijama dešavaju onda kad je prijateljski odnos već razvijen.

Bilo da ste dijelom poslovnog okruženja koje omogućava, ohrabruje i potiče nagrađujuće odnose, u potrazi za takvim okruženjem ili pak u poziciji da kreirate pisana i nepisana pravila odnosa među uposlenicima, ne zaboravite vrijednosti i užitak povezivanja, pripadnosti i druženja.

Piše: Senko Čimpo; Foto: Freepik