Važno je imati znanje, samopouzdanje, samosvjesnost, upornost i pozitivan stav

 „Moj rad je samo dijelom individualan, uglavnom je to timski rad koji je efikasan, samo ako su sve aktivnosti između članova tima uspješno koordinirane“

\"\"

Razgovarala: Indira Delić, Foto: Edvin Kalić

Trijumfi kompanije ne mjere se samo rezultatima prihoda i dobiti, niti količinom ostvarene proizvodnje. Jednako su važni načini upravljanja kompanijom kao interna i eksterna politika koju menadžment vodi. Upravo, kompanije Konzum i Mercator su jedni od lidera u našoj zemlji i urnek su, upravo, ovakvog poslovanja. A, jedna od dama koja doprinosi ovakvom poslovnom okruženju je Nedeljka Bilić, članica Uprave za finansije u kompanijama Konzum i Mercator.

– Moj rad je samo dijelom individualan, uglavnom je to timski rad koji je efikasan samo ako su sve aktivnosti između članova tima uspješno koordinirane. U poslovima finansijskog  upravljanja postoje izazovi iz okruženja koji su nepredvidivi i mogu se pojaviti u svakom danu. Samo tačna informacija, brza odluka i efikasno provođenje – umanjuju rizik od gubitaka. Izazov se može, npr. iz poslovne banke prenijeti na naša društvo, što nije nepoznato. Važno je preduhitriti negativan utjecaj, osigurati provođenje zakonske regulative, osigurati zaposlenicima plate, dioničarima pravovremenu isplatu, kao i javne prihode. Svi izvještaji interno, u društvima, kao i izvještaji prema Riznici i izvršnim direktorima Fortenova grupe, vezani su za rokove. Iznimno mi je važno osigurati sve izvještaje i provesti transakcije  poštujući pri tom brojna usvojena korporativna pravila i opravdati povjerenje koje sam dobila od glavnog izvršnog direktora i izvršnih direktora Fortenova grupe, ali i predsjednika i drugog člana Uprave, kao i svih saradnika.

Koliko je teško postati jedan od lidera u BiH i kako je, u tom smislu, tekao poslovni put Vaših kompanija?

– Da bi poduzeće postalo lider na tržištu, po mom mišljenju, prethodno treba pronaći model  vođenja i upravljanja koji funkcionira tako da premašuje ciljeve i očekivanja. Takav model uključuje znanja i vještine iz više oblasti – upravljanje,  strategija, operativno poslovanje, marketing, nove tehnologije i sl., zatim sposobnost preuzimanja inicijative, donošenje odluka kada su one i rizične, odgovornost, te sposobnost poticanja zaposlenika na zajednički rad i zajedničke ciljeve. Društva Konzum i Mercator imaju dugu historiju poslovanja na bh. tržištu. Svojim dolaskom donijeli su, tada, nove svjetske standarde u maloprodajnoj djelatnosti, stekli povjerenje brojnih potrošača i poslovnih partnera, bili lideri po svim bitnim pokazateljima. Nažalost, na oba društva negativno su utjecali događaji povezani sa  krizom Agrokora, ali sadašnja stabilizirana pozicija na tržištu pokazuje da su društva u fazi značajnog rasta i ostvarivanja novih ciljeva, osnažena timom Fortenova grupe kao našeg važnog oslonca i putokaza razvojnog smjera. Biti  lider, upravo, znači imati snagu pobijediti negativne utjecaje i ponovo se vratiti na vodeću poziciju. Proces  istovremenog operativnog, finansijskog i vlasničkog restrukturiranja donosi društvima  i članovima tima koji restrukturiranje provode, novu dodatnu vrijednost.

Koje bi osobine poslovna žena trebala posjedovati?

– Kada su u pitanju osobine u poslu je prvenstveno važno imati znanje, samopouzdanje, samosvjesnost, upornost i pozitivan stav. Mislim da su to osobine koje u poslovnim odnosima jednako dobro koriste ženama i muškarcima… Možda  su analitičnost i organiziranost, kao osobine koje su više izražene kod žena, prednost koja nama koristi za bolju efikasnost u radnom procesu, ali naravno nije pravilo. Poznajem kolege kod kojih su ove osobine bitno izražene.

Vidjeli smo brojna priznanja u sjedištu kompanije. No, čime Vi mjerite uspjehe, kako kompanije, tako i vlastite?

– Da, Konzum i Mercator su nositelji brojnih priznanja koja su dodijeljena od poslovne zajednice, humanitarnih organizacija, ekoloških udruženja kao i specijaliziranih agencija koje prate i ocjenjuju određene segmente poslovanja. Privatno i profesionalno mislim da se uspjeh kompanije prije svega mjeri sa dobrobiti za društvenu zajednicu, a zatim materijalnom i nematerijalnom dobrobiti za zaposlenike i vlasnike kompanije. Fortenova grupa sa svojim članicama pridružila se UN Global Compactu, svjetskoj inicijativi za održivi razvoj i korporativnu održivost. Ovim članstvom obavezni smo poštovati Deset načela UN Global Compacta. Načelima su obuhvaćene temeljne odgovornosti poslovanja u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Svaki napredak u primjeni ovih načela za mene je uspjeh jednako vrijedan kao i svaki finansijski poboljšani pokazatelj poslovanja.

\"\"

Koliko se u poslu vodite intuicijom?

– S obzirom na to koje poslove obavljam, za donošenje  ili izbor odluke  najvećim dijelom se  oslanjam  na provjerene informacije, argumente i prethodna iskustva. Privatno, znam se osloniti na intuiciju,  pokušavam je slušati, razvijati. Istina, intuitivno sam privatno donosila  dobre i manje dobre odluke.

S Vašeg gledišta, kakvo je trenutno tržišno stanje u BiH?

– Bosna  i Hercegovina, kao dio globalnog tržišta, ima sve poteškoće s kojima se susreću i druge zemlje, posebno zemlje u Evropi. Osim nepovoljnih kretanja na globalnom tržištu za poslovanje u BiH  otežavajući su pokazatelji o visini GDP, stopi nezaposlenosti, prosječnoj plati, visokim troškovima za javnu administraciju te odlazak kvalificiranog kadra i  pravna nesigurnost. Ovi pokazatelji ne motiviraju strane investitore za  značajnije ulaganje u BiH. Statistike bilježe pad investicija u odnosu na prethodne godine, sa tržišta se, nažalost,  povlače i velike kompanije, pokrivenost  uvoza izvozom je cca 65%, domaći proizvođači odnosno izvoznici nemaju olakšice ili subvencije kojima bi poboljšali svoju konkurentnost. Kada je u pitanju maloprodajno tržište, u narednom razdoblju očekuje se dolazak trgovačkog lanca Lidl u BiH. Dolaskom ovog  poslovnog sistema doći će do značajnih promjena na tržištu, aktivnosti u maloprodaji, distribuciji i domaćoj proizvodnji, ali i tržištu rada.

Na početku smo nove poslovne godine. S kakvim rezultatima ste završili prethodnu, te Vaši ciljevi za 2023.?

– Upravo smo u završnoj fazi pripreme izvještaja o finansijskom položaju i uspješnosti za društva Konzum i Mercator u 2022. godini. Konzum nastavlja trend pozitivnog poslovanja koje je bilo i u ranijim godinama, a i Mercator se rezultatom za 2022. godinu priključuje ovom trendu. Osim što smo ostvarili sve zadane ciljeve uspjeli smo neke i premašiti što nas posebno veseli. Oba društva ostvarili su pokazatelje značajno iznad planiranih, a zajednički  ostvarena EBITA je 169% veća od planirane. Kao i za sve  članice Fortenova grupe, tako su i za Konzum i Mercator u BiH krajem novembra usvojeni proračuni i strategija koja će doprinijeti realizaciji svih ciljeva u 2023. godini. Ciljevi odražavaju, prije svega, opredjeljenje vlasnika za nastavkom poslovanja u BiH, jačanju konkurentskih prednosti, povećanje udjela na tržištu i kapitalizaciju  korporativnih prednosti  koje dijelom proizlaze iz sinergije resursa svih članica  Fortenova grupe.

Postoje li neki noviteti u poslovanju, koji se konkretno tiču Vašeg segmenta djelovanja, na koje ste posebno ponosni?

– Uvođenje kontinuirane edukacije o digitalnoj tehnologiji, primjena Kodeksa etike  i  svih standarda računovodstvene i finansijske profesije,  razvoj  interpersonalnih vještina i znanja    moj je izbor. Ne mislim da je ovo novitet u poslovanju, ali je velika promjena u odnosu na poslovanje u kojem se ta načela ne primjenjuju. Moj je profesionalni stav da je upravljanje poslovnim procesima usko vezano za prepoznavanje i upravljanje potencijalima saradnika. Ako potencijal ne prepoznamo i ne damo priliku da se razvije, činimo štetu. Dijeliti znanje i podsticati saradnike višim ciljevima i uspjesima, pružiti im sve dostupne informacije i ostaviti slobodu izbora  za mene je  investicija s višestrukim dobitkom. Na sreću, među saradnicima imam mlade kolegice i kolege koji su prepoznali svoje prilike i, uvjerena sam, bit će nositelji novih i ozbiljnih odgovornosti. To je potvrda vrijednosti za koje se zalažem a na uspjehe mladih kolega i kolegica sam ponosna. Ovaj pristup  je dodatna motivacija saradnicima i svim zaposlenima da razvijaju svoju karijeru  u društvima Konzum i Mercator,  ali i onima koji će imati priliku pridružiti nam se.

 Kojim se motivima vodite u poslu i šta je ono što uvijek savjetujete svom timu?

– Moj osobni motiv je rad u poduzeću koje je dio najveće regionalne  kompanije u kojem se mjeri uspješnost i razvijaju modeli za njeno poboljšanje. Vjerujem da je ljudski faktor najvažniji resurs u kompaniji, a motivacija važan faktor za uspješno obavljanje individualnih poslova, kao i uspješnost poslovanja poduzeća. Materijalno nagrađivanje je svakako važna stavka, ali i nematerijalni dobitak. Raditi u jednom sistemu kao što su Konzum ili Mercator izvor je nematerijalnih dobitaka, prvenstveno znanja koje se  može steći samo u tako velikim kompanijama, edukacije kroz programe koje organizira Fortenova grupa, identifikacija i razvoj talenata, razvoj ideja,  mogućnosti napredovanja u skladu sa stečenim znanjem, biti dio velikog tima FNG. Zaista svi, posebno mlade  kolegice i kolege, mogu naći nešto što ih motivira. Svim svojim saradnicima nastojim ukazati koliko je važno međusobno dijeliti znanje, nadopunjavati, biti korektor i podrška.

\"\"

Kojem novom poslovnom izazovu se radujete?

– Iza nas je godina u kojoj smo se nosili sa zahtjevima za ograničenje cijene energenata,  ograničenjem dostupnosti robe iz uvoza povezano sa restriktivnom mjerama i sankcijama,  izazovima  iz područja bankarskog sektora, sivim tržištem, fluktuacijom zaposlenika, uobičajenim i vanrednim poslovnim izazovima. Pred nama  je, vjerujem, nova poslovna godina s novima ciljevima, izazovima  i promjenama. Radujem se  kada u jutarnjim ili  mjesečnim  izvještajima vidim  metrike koji pokazuju  zadovoljavajuće parametre i ostvarivanje usvojenih poslovnih ciljeva i da društva iz BiH, jednog malog tržišta,  doprinose rastu jedne velike Grupe. Ali, kako sam ranije istakla posebno me raduje svaki napredak  prema ciljevima održivog razvoja i postizanje korporativne održivosti  u skladu s načelima  UN Global Compacta. Društva  Konzum i Mercator  kao članice Fortenova grupe su karike unutar lanca koji ima cilj poboljšati  opće uslove življenja i  poslovanja  i bila bih posebno sretna  da se ovoj inicijativi priključe i druge kompanije iz BiH.

Savršen slobodan dan

– Moj savršen dan, s obzirom na to da sam Hercegovka, svakako bi trebao biti sunčan, ali na to ne mogu utjecati. Dovoljno je da mi ne zvoni mobitel za buđenje. Ono u čemu najviše uživam je susret s porodicom i prijateljima u danima odmora. Radni angažman u Sarajevu odvojio me od nekih užitaka i hobija, ali i darovao druge prilike kao što su predstave iz repertoara Kamernog teatra 55,  izložbe, koncerti, ali i šetnja Vilsonovim šetalištem.