Avon izvještaj: Globalni napredak žena

Avon poziva na promjene jer nedostatak fleksibilnih mogućnosti za rad i nemogućnost da se realizuju preduzetničke ambicije i dalje sputavaju žene

  • Kompanija Avon objavljuje svoj Globalni izvještaj o napretku žena otkrivajući iskustva žena o jednakosti i izboru u svijetu rada i novca
  • Izvještajem se naglašavaju nejednakosti za koje žene smatraju da ih sprečavaju da ostvare svoj puni potencijal
  • Više od trećine ispitanica smatra da pristup pokretanju sopstvenog posla ide u korist muškaraca

\"\"

 Novo[1] istraživanje kompanije Avon otkriva da su nedostatak fleksibilnih radnih mogućnosti (48%), zarađeni prihodi (46%) i sposobnost pokretanja sopstvenog posla (29%) među najvećim nejednakostima sa kojima se žene suočavaju i koje ih sprečavaju da dostignu svoj puni potencijal, finansijski i na poslu.

U izvještaju “Globalni napredak žena” kompanije Avon, koji odražava stavove više od 7.000 žena u sedam zemalja (7145 žena širom Velike Britanije, Italije, Rumunije, Poljske, Filipina, Turske i Južne Afrike), navodi se da iako više od tri četvrtine (77%[2]) žena želi da zaradi više novca, bilo kroz drugi tok prihoda ili u njihovoj trenutnoj ulozi, više od trećine (35%[3]) smatra da je pristup pokretanju sopstvenog posla na strani muškaraca.

Kao kompanija sa tradicijom promovisanja žena duže od 137 godina i poslovnim modelom koji ženama omogućava veći izbor i finansijsku nezavisnost, Avon poziva na smanjenje razlike u zaradama i da se omogući svima da imaju jednak pristup radu i zaradi neovisno o polu.

Prepreke preduzetništvu

Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, žensko preduzetništvo raste širom svijeta, a između osam i 10 miliona malih i srednjih preduzeća širom zemalja u razvoju ima najmanje jednog ženskog vlasnika[4]. Uprkos tome, muškarci i dalje nadmašuju žene u odnosu tri prema jedan kada je u pitanju poslovno vlasništvo[5].

Pet najčešćih prepreka koje žene identifikuju kada je u pitanju pokretanje sopstvenog posla su finansije (61%), strah od neuspjeha (44%), ne znaju odakle da počnu (36%), nedostatak znanja na tržištu (34%) i nepostojanje povjerenja (33%).

U skladu sa saznanjima kompanije Avon da su, prema riječima ispitanica, najveća prepreka finansije, istraživanje organizacije Atomico otkriva da je udio žena osnivača u investicijama stagnirao, pri čemu 87% svih sredstava za rizični kapital u Evropi prikupljaju samo muški timovi osnivača. Alarmantno je da su investicije kod isključivo ženskih timova pale sa 3% na 1%[6], uprkos dokazima koji pokazuju da žene mogu da ostvare 25% bolju zaradu.

Napredak koji treba postići

Iako podaci Svjetskog ekonomskog foruma ukazuju na to da se globalni rodni jaz smanjio za 68,1% u protekloj godini, oni takođe sugerišu da će ovom brzinom napretka biti potrebno 132 godine da se postigne potpuni paritet[7]. Iako je postignut mjerljiv strukturni napredak, istraživanje kompanije Avon otkriva da iskustva žena pokazuju da je preostalo mnogo posla; preko pet od šest žena (86%[8]) smatraju da su stereotipi koji idu u prilog muškarcima prepreka jednakim mogućnostima.

Kriza troškova života doprinela zastoju napretka ka rodnom paritetu[9], nešto više od tri četvrtine (76%[10]) žena smatra da je kriza troškova života negativno uticala na njihove finansije. Pored toga, kod žena postoji četiri puta veća verovatnoća da osjećaju veću pogođenost tom krizom od muškaraca.

Pristup fleksibilnim mogućnostima za rad

Prema podacima SEF-a iz 33 zemlje, muški udio vremena provedenog u neplaćenom radu kao udio ukupnog rada bio je 19%, dok je kod žena bio 55%[11]. Uprkos tome, prema istraživanju kompanije Avon, više od trećine (36% 3) ispitanica smatra da je fleksibilnost na radnom mjestu u korist muškaraca, u poređenju sa nešto više od 1 od 8 (13%[12]) koje misle da je ta fleksibilnost u korist žena.

Dvije od pet žena (41%[13]) čak tvrde da im je teško da ostvare fleksibilan rad u odnosu na muškarce. Neomogućavanjem ili nezagovaranjem fleksibilnog rada žena, društvo sprječava žene da ostvare svoj potencijal za zaradu, posebno ako izaberu da budu pružaoci njege ili moraju da budu pružaoci njege. To ima veliki uticaj na postizanje rodne ravnopravnosti, a trećina (34%) žena kaže da je preuzimanje odgovornosti za brigu o djeci imalo negativan uticaj na njihov napredak u karijeri.

 

\"\"

 

\"\"

\"\"

Angela Cretu, izvršna direktorica kompanije Avon, ističe: „Nekoliko studija zaredom nam je pokazalo da kada su žene osnažene i angažovane, cijelo društvo ima koristi – bolji svijet za žene je bolji svijet za sve. Dok neke zemlje preduzimaju pozitivne korake i napreduju u ovom pogledu, mnoge žene se još uvek suočavaju sa preprekama kada je u pitanju sloboda izbora, rada i mogućnosti zarade. Želimo to da promijenimo. Već preko 137 godina, stvaranje pozitivnih promjena za žene je utkano u poslovanje kompanije Avon: svakom narudžbom Avon proizvoda podržavate promjene za bolji svijet.  [1]. Uklanjanje prepreka za ekonomsko učešće sa kojima se suočavaju žene je od presudnog značaja da se omogući napredak žena. Nema boljeg trenutka od Međunarodnog dana žena da se ova tema istakne i započne razgovor.“

\"\"

[1]Istraživanje je sproveo Censuswide sa (7145 žena širom Velike Britanije, Italije, Rumunije, Poljske, Filipina, Turske i Južne Afrike) između 18.01.2023. i 23.01.2023. godine.

[2]Odgovori „U potpunosti se slažem“ i „Donekle se slažem“ zajedno

[3]Odgovori „Izrazito u korist muškaraca“ i „Donekle u korist muškaraca“ zajedno

[4] https://www.weforum.org/agenda/2022/07/women-entrepreneurs-gusto-gender/

[5] https://www.weforum.org/agenda/2022/07/women-entrepreneurs-gusto-gender/

[6] https://stateofeuropeantech.com

[7] https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/

[8]Odgovori „Značajna barijera“, „Donekle barijera“ i „Nije baš neka barijera“ zajedno

[9] https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/

[10]Odgovori „Značajan negativan uticaj“ i „Naznatan negativan uticaj“ zajedno

[11] https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/digest/

[12]Odgovori „Donekle u korist žena“ i „Izrazito u korist žena“ zajedno

[13]Odgovori „Veoma teško“ i „Donekle teško“ zajedno

[1] Više od 20% svake prodaje pomaže da se stvori bolja budućnost za žene: https://www.avonworldwide.com/supporting-women