Znate li kako duhanski dim utječe na rast kućnih biljaka?

Znate li kako duhanski dim utječe na rast kućnih biljaka?

Duhanski dim kao naštetniji sastojak cigarete, negativno utječe na zdravlje ljudi i glavni je uzrok bolesti povezanih s pušenjem. To je naučno dokazana činjenica. Zbog toga ne iznenađuje i da najštetniji sastojak cigarete može da šteti i rastu biljaka

Kada se cigareta zapali, oslobađa se duhanski dim, a sa njim i više od šest hiljada materija. Ukoliko se cigareta zapali u prostoriji sa biljkama, dim cigarete ostavit će sloj čestica po cijeloj površini biljke ometajući njeno disanje, unos ishrane i u konačnici rast i razvoj. Među tim česticama su i ugljične čestice, koje su jedne od glavnih zagađujućih materija u vazduhu.

Biljke udišu kisik kroz sićušne pore ispod lišća, koje čestice iz dima cigarete mogu začepiti i učiniti disanje biljke manje efikasnim. Također, proces fotosinteze, kod biljaka, podrazumijeva apsorbovanje ugljen-dioksida i oslobađanje kisika. Kada su listovi i stabljika prekriveni jedinjenjima iz dima, oni ne mogu pravilno da ispuštaju kisik, sprečavajući ih da apsorbuju novi ugljen-dioksid. Također, biljke apsorbuju svjetlost kroz površinu svojih listova, te ako su listovi prekriveni slojem dima cigarete, biljka dobija manje svjetlosti i počinje da gladuje.

Štetni efekti materija u dimu cigareta nisu odmah primjetni, ali ako biljka postane obložena dimom cigarete, može polako da se osuši. Ako u vašoj kući postoji pušač, kratkoročno možete pomoći svojim biljkama tako što ćete jednom sedmično obrisati lišće da biste uklonili čestice dima i prašinu, dok je dugoročno i najbolje rješenje da zauvijek ostavite cigarete.

Ukoliko za pušača u vašoj kući odricanje od duhana i nikotina trenutno nije opcija, postoji i srednje rješenje, koje će pomoći i zdravlju pušača. Ono podrazumijeva korištenje duhana na manje štetan način, bez sagorijevanja, duhanskog dima, te čvrstih ugljenih čestica koje su glavni zagađivači vazduha, samim tim i bez neprijatnih, upornih mirisa i mrlja na namještaju, zavjesama i svemu u prostoriji.

U pitanju su manje štetne alternative cigaretama koje zagrijavaju, a ne sagorijevaju duhan i samim tim ne osobađaju duhanski dim, već aerosol čiji sastav se bitno razlikuje od dima. Aerosol nekih alternativa pušenju cigareta, kao što je IQOS, sadrži do 95 odsto manje štetnih materija od dima cigarete. Zbog odsustva čvrstih ugljenih čestica, koje nastaju sagorijevanjem, značajno je manje i materija koje mogu da štete. IQOS je naučno dokazano manje štetan za pušače koji bi nastavili da puše, a ništa manje važna činjenica jeste da IQOS ne utječe negativno na kvalitet vazduha u prostoriji, pa samim tim ne dovodi ni do pasivnog pušenja. Proizvodi duhansku paru koja sadrži znatno niži nivo štetnih materija, što znači da ima manje štetnog utjecaja na zrak oko tebe i drugih ljudi, u poređenju sa cigaretama. Svakako, treba imati u vidu da IQOS nije proizvod bez rizika za vas i ljude u vašoj okolini.

Foto: Freepik

Promo