Esmeralda Dautović, dobitnica priznanja Žena godine 2022 – Kategorija: Najbolja bh. naučnica

Ladies In Awards – Izbor za Ženu godine Bosne i Hercegovine 2022

Esmeralda Dautović je profesorica na Farmaceutskom fakultetu i potpredsjednica Komore magistara farmacije FBiH. Dobitnica je priznanja Grada Tuzla i Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture za izuzetne uspjehe postignute tokom školovanja. Sa 28 godina stekla je akademsku titulu i naučno zvanje doktora farmaceutskih nauka. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova, objavljenih u relevantnim svjetskim časopisima. Koautor je jedne knjige. Udata je i majka je dva dječaka.