Razrješenje misterije svekrva & snaha

Home » Razrješenje misterije svekrva & snaha

Na pitanje zašto je odnos svekrve i snahe tako kompliciran, veoma je lako doći do odgovora. A, odgovor je borba za prvo mjesto u životu muškarca, odnosno, sina/supruga

Piše: mr. psih. Amila Kobiljar

Majka kao svekrva teško se adaptira na pomisao da sin voli drugu ženu. Poklanja drugoj ženi vlastito vrijeme, pažnju, darove, ljubav, podršku i poštovanje. Svekrve posmatraju snahe kao opasnost, te time iskazuju ljubomoru. “Otkako se oženio, manje me zove, pazi i daruje”, ili “Otkako je ta nova žena tu, svega je malo”. Snahe također iskazuju ljubomoru prema svekrvama, ali u manjem stepenu, posebno ako su geografski udaljene.

Definiranje uloga

Šta je ključno za razrješenje misterije svekrva-snaha, ukorijenjenog stajališta svekr(i)va? Najbitnije je da osobe znaju jasne uloge. Uloga majke. Uloga supruge. Uloga sina. Uloga supruga. Važno je jasno definiranje uloga i jasno postavljanje granica za svaku ulogu. U nekim stvarima može se biti fleksibilan, a u nekim ne i nikako. Potrebno je biti asertivan. Šta to znači? Znači znati reći ne tamo gdje treba reći ne.

Muškarac je taj koji se posmatra kao trofej. Među svekrvom i snahom nastaje borba za taj trofej. Nažalost, mnogim muškarcima to hrani ego, što dovodi do nestabilnijih odnosa na relaciji snaha-svekrva. Svaka sa svoga stajališta pokušava ugađati muškarcu. I toj borbi nema kraja. Da bi bio produktivan i zdrav odnos na relaciji svekrva-snaha, prvo treba biti produktivan i zdrav odnos na relaciji sin-majka i relaciji suprug-supruga. Sin treba jasno pokazati i dokazati majki da je voli i poštuje, da je tu za nju koliko može, ali isto tako treba postaviti granice i ne dozvoliti da se miješa u brak. Dvoje ljudi koji su stupili u brak grade novi život. Zbog toga se kada se mladencima čestita kaže: “Sretno u novom životu!” To je novi život, novi univerzum i nova cjelina koja se gradi. Mladenci/supružnici znaju šta je najbolje za njih. Svi mi nosimo sebe sa sobom uvijek, pa tako i mnoge navike i uvjerenja iz primarnih porodica. Mnoge navike što su u suprugovoj ili supruginoj porodici bile normalne izgledaju abnormalne suprugi/suprugu. Da li se supruga i suprug trebaju prilagođavati tome? Apsolutno, ne! Potrebno je da stječu nove navike i nove obrasce ponašanja koje će doprinijeti kvaliteti zajedničkog života. Također, usvojiti dobre navike iz primarnih porodica, a loše odbaciti – zajedno. Kao tim.

Pored borbe za ljubav muža/djeteta, neki od razloga komplikovanih odnosa na relaciji svekrva- snaha su pogrešna mišljenja jednih o drugima. Potrebno je pružiti prostora i vremena da se upoznaju. Obje vole istog muškarca. Prema psihoanalitičarima, muškarac na kraju “oženi vlastitu majku”. Svekrva i snaha imaju mnogo zajedničkih osobina. Potrebno ih je kanalirati i koristiti za dobrobit odnosa. Žena ženi može biti najbolji prijatelj i najveća podrška. Jer, ko može bolje razumjeti ženu od žene? A posebno svekrvu od snahe, te obrnuto. Postoje mnoge svekrve koje paze snahe bolje nego sinove. Šta više, one kažu: “On je muško, pazi sebe, ipak si žena.” To je vještina. To je ljudskost. Staviti sebe na položaj snahe, odnosno svekrve.

Najvažnije žene u životu

Često problemi nastaju i iz dobrih namjera. Naprimjer, prije dolaska snahe svekrva je kupovala i sakupljala suđe kada se sin oženi da mladenci ne moraju na to misliti. Međutim, snaha želi svoje, da bira sebi po mjeri. Isto tako, oko odgoja djece. Iz najboljih namjera svekrve savjetuju snahe služeći se svojim iskustvom, no, ako se ne slaže, snaha treba taktično reći kako majka zna šta je najbolje za njeno dijete, kako taj instinkt niko nema i ne može ni imati.

Muškarac treba da balansira odnos s majkom i ženom. Treba da kanališe i unapređuje njihov odnos. Da je podrška i majki i ženi. Da nijedna ne osjeti ni trun lošeg od njega. Da se odnosi prema njima kao najvažnijim ženama u životu. Treba se osvijestiti da gradi novu porodicu, a ne da nadograđuje primarnu porodicu! Snaha svekrvi i svekrva snahi trebaju biti podrška. Posebno je važno da na početku budu pažljive jedna prema drugoj. Svaki odnos se gradi, pa i odnos svekrve i snahe.

Kako ne voljeti i ne poštovati ženu koja je rodila čovjeka s kojim ste odlučili podijeliti život i kako ne voljeti i ne poštivati ženu koja je odlučila podijeliti život s vašim sinom!