U BiH otvoren prvi objekat koji zapošljava mlade s invaliditetom

Grad Kakanj je zahvaljujući Fondaciji Muharem Berbić postao prvo mjesto u BIH koje je otvorilo Klub prijatelja koje zapošljava mlade za invaliditetom.  

Mjesto osmjeha i nade gdje vas dočeka grupa momaka i djevojaka presretnih, jer ste njihov gost u divnoj atmosferi punoj dobre energije.
Osobe sa invaliditetom su na društvenoj margini, prepuštene sebi same i porodicama koje se snalaze kako umiju i znaju. Mladi sa invaliditetom skoro da uopšte ne dobivaju priliku za rad. 
U subotu je zahvaljujući Fondaciji “Muharem Berbić” otvoren Klub prijatelja u sklopu kojeg djeluje i kafić, a čiji uposlenici su osobe sa invaliditetom i njihovi asistenti. Važnost inkluzije i otvarnja radnih mjesta za osobe sa invaliditetom je prvo u BIH prepoznao grad Kakanj i gradonačelnik Mirnes Bajtarveć su Fondaciji “Muharem Berbić” ustupili prostor u nadi da će biti primjer i drugim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini.
Osim kafića u skopu Kluba prijatelja na adresi Rudarska br.1 je i multifunkcionalna sala koja će biti korištena za radionice iz oblasti drvoprerade i šivenja kao i edukacije za radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom.
Muharem Berbić je bio medicinski tehničar koji je u toku agresije dao svoj život spašavajući svoje sugrađane i borce na linijama odbrane BIH.  Dobitnik je Zlatnog ljiljana.
Fondaciju je osnovala njegova porodica Zijada, Zijad i Selma Berbić. Vođeni primjerom voljenog supruga, oca i svekra  oni su nastavili njegovati uspomenu na rahmetli Muharema čineći dobro i pomažući drugima kroz rad fondacije.
Posebno su fokusirani na mlade, na osjetljive kategorije bh društva kao što su djeca bez roditelja, talentovani mladi iz porodica slabijeg imovinskog stanja i mladih sa invaliditetom koje stipendiraju i pomažu u toku obrazovanja da bi im olakšali život i obrazovanje. BIH ima one koji je istinski vole i koji svojim djelovanjem u društvu i zajednici zaista misle na druge i pokušavaju ovu zemlju učiniti boljom. Ponosni na grad Kakanj i divne hrabre momke i djevojke.