Devet tajni koje će vam osigurati poslovni uspjeh

Home » Devet tajni koje će vam osigurati poslovni uspjeh
Promijenite način razmišljanja o poslu i vaš stav prema promociji

Želite li biti među nekolicinom stvarno uspješnih kompanija trebat će vam “marketinški način razmišljanja”.

Uz ovih devet principa promijenit ćete način razmišljanja o poslu i vaš stav prema promociji.

1. Vizija i svrha:

Uz tržišno orijentirane misli, postajete “strateg” i imate jasnu viziju kuda vaš posao ide i lako možete prepoznati prilike koje će vam pomoći da tamo dođete. Oportunisti mijenjaju pravac svaki put kad vide novu ideju. Trebate viziju koja je jasno definirana, određena i ima kontrolne tačke kroz koje se može pratiti napredak.

2. Fokusirajte se:

Imat ćete veću vjerojatnost za uspjeh ako odaberete ciljanu nišu nego veće i šire polje. Dobra niša je dovoljno mala da dominira na tržištu i dovoljno velika da bude profitabilna. To znači da možete tačno identificirati ko su vaši klijenti i što imaju zajedničko.

3. “Razlog zašto”:

Budući klijenti trebaju znati zašto izabrati vas, a ne vaše konkurente. Trebate znati razloge i trebate ih znati izraziti u jednoj ili dvije rečenice. Ovo je vaše pozicioniranje uz pomoć kojeg se možete izdići i na najzasićenijem tržištu. Ne želite postojati samo u vlastitoj niši; vaše pozicioniranje čini vaše poduzeće pravim izborom!

4. Marketinški plan:

Marketinški plan bi trebao pokrivati sve što činite kako bi promovirali svoje poslovanje. Bitno je da ga zapišete i da možete mjeriti njegovu uspješnost, koristeći najprikladnije marketinške alate. Ali trebao bi biti i jednostavan – dvije stranice su vjerojatno dovoljne.

5. Profitabilne veze sa klijentima:

Jednostavnije je i jeftinije prodavati robu postojećim kupcima nego tražiti nove. Stoga uložite barem toliko truda u održavanje kontakata sa postojećim klijentima koliko ulažete u pronalaženje novih. Pokažite klijentima da se brinete o njihovim interesima, gradeći povjerenje redovnim kontaktima i uslužnošću.

6. Partnerstvo:

Uspješne kompanije sarađuju sa drugima radi obostrane koristi. Ovo čak mogu biti kompanije koje bi drugi vidjeli kao konkurenciju.Kompanije koja bi mogle biti dobri partneri su one koje vaši klijenti posjećuju prije ili nakon što posjete vas.

7. Uvjeravanje i utjecaj:

Vještina uvjerljive komunikacije je bitna za uspjeh u poslu. Svako je različit i u skladu sa tim morate raditi svoj marketing. Kako bi uvjerljivo komunicirali, trebate se usredotočiti na jednu jasnu poruku i tada u skladu s time uobličitii poruku podrške. Želite li da ljudi slušaju vaše savjete, postavite se kao stručnjak. Postavite više cijene da ljudi prepoznaju vašu vrijednost.

8. Produktivnost:

Način na koji najbolje iskorištavate svoje vrijeme određuje stupanj vaše uspješnosti. Utvrdite kako koristite jedan sat rada i tada se pitajte: “Mogu li nekome značajno manje platiti da to isto napravi?” Iskoristite do maksimuma automatizaciju i outsourcing kako bi što učinkovitije iskoristili vrijeme.

9. Aktivnost:

Nepoduzimanje potrebnih radnji je jedna od najvećih prepreka poslovnom uspjehu. Izbjegavajte odugovlačenje – odgađanje poslova koje trebate napraviti – i perfekcionizam – čekanje dok nešto nije 100% onako kako treba biti, piše zena.rtl.hr

Kako bi poboljšali svoj položaj uz pomoć ovih principa, zadajte si cilj za poboljšanja koja trebate napraviti. Razvijte plan i odmah poduzmite nešto po tom pitanju. Kako mijenjate svoj mindset, uskoro ćete vidjeti poslovne rezultate, a promijenit će se i vaš stil života i dnevni raspored.