Sabina Softić: Treba se boriti za svoje snove i sanjati velike stvari

Home » Sabina Softić: Treba se boriti za svoje snove i sanjati velike stvari
 I u 2022. godini Ladies In magazin je u potrazi za uspješnim bh. ženama, ali i šire. Naš cilj je pisati o njihovoj snazi, kreativnosti, poslovnim uspjesima… Jedna od takvih dama je i Sabina Softić – partnerica u reviziji, voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini, te voditeljica regionalnog odjela Integrisanih poslovnih usluga na nivou Deloitte Central Europe

Razgovarala: Indira Delić; Foto: Edvin Kalić

Sabina Softić je već 20 godina dio Deloitte tima u BiH. Ponosna je na svoje djelovanje u ovoj konsultantskoj firmi, naglašavajući da su to najljepše godine njenog života, jer se u tom periodu ostvarila kao supruga, majka, ali i kao poslovna žena, odnosno profesionalac u domenu revizije, poslovnog i finansijskog savjetovanja. Svoj angažman počela je na početnoj poziciji asistenta u odjelu revizije, postepeno je napredovala, te je danas na poziciji partnera, što je najveća pozicija u njihovoj hijerarhiji.

Make-up: Maja Talović Hair stylist: Nermin Bešić

– Kada sam se priključila Deloitte u BiH, naš tim je bio mali, nekih desetak uposlenika. Iako je tim bio mali, struktura tima je bila izvrsna, vrhunski profesionalci i najbolji stručnjaci iz domena revizije i poreskog savjetovanja. Danas naš tim broji više od 120 uposlenika. Obim našeg poslovanja smo proširili, te pored profesionalnih usluga iz domena revizije i poreskog savjetovanja, poslujemo i u domenu poslovnog i finansijskog savjetovanja, usluga povezanih s informacionim tehnologijama, te upravljanja rizicima – kaže Sabina na početku našeg razgovora.

Vaša biografija je veoma bogata, za koju stavku ste se morali najviše boriti?

– Iako je pozicija partnera kruna mog poslovnog puta, mislim da mi je najteže bilo doći do pozicije višeg menadžera. Promocija na tu poziciju je pored mnogo rada, truda zahtijevala i dobivanje licence za ovlaštenog revizora u BiH, završetak edukacije za ovlaštenog računovođu u Velikoj Britaniji (ACCA) što predstavlja najcjenjeniju profesionalnu edukaciju u oblasti računovodstva i revizije u svijetu. Ta pozicija mi je omogućila da postanem dio većeg regionalnog tima, prvo u tadašnjoj Adriatic regiji, a kasnije i u centralnoj Evropi, te da radim sa stručnjacima iz regiona na projektima koji su mi omogućili dalji razvoj, učenje i sticanje vještina bez kojih ne bih mogla da postanem partner, niti da  budem na današnjoj poziciji. Te prve godine mog angažmana u Deloitte su i prve godine mog braka. U isto vijeme sa naporom da napredujemo na poslu, pored mnogo rada i putovanja, suprug i ja smo se dodatno obrazovali i usavršavali, rješavali stambeno pitanje i što je najvažnije rodili smo dvojicu dječaka. Istina, nismo mogli sami sve da balansiramo, te su nam u tom periodu moji roditelji bili neizmjerna podrška u brizi i odgoju djece. Dolaskom na poziciju višeg menadžera sam osjetila da sam stvorila dobre temelje u oba segmenta svog života, te sam osjetila da sam spremna i sposobna da dalje napredujem.

„U ekonomskoj nauci se kaže da je profit nagrada za rizik koji ste preuzeli“

Je li teško ženi, u našem sistemu, biti liderica? S kakvim se sve teškoćama susrećete u radu…

– U okruženju i u vremenu u kojem živimo, svakoj savjesnoj i odgovornoj osobi nije lako. Mislim da se i muškarci i žene suočavaju sa istim ili sličnim problemima, ali da je ženama malo teže, prvenstveno radi tradicionalne uloge žene u našem društvu, te kulturnog naslijeđa. Nažalost nekad mi se čini da se u aspektu položaja žene u društvu vraćamo unazad. Međutim, tradicija i predrasude ne treba da nas obeshrabre, niti da nam budu izgovor. Treba se boriti za svoje snove, a sanjati treba velike stvari. Samo tako ćemo individualno, ali i kao društvo da napredujemo. Uvijek kažem da sreća prati hrabre, a uspjeh uporne osobe. Ne obazirem se previše na teškoće ili prepreke. Kao osoba sam orijentirana na mijenjanje status quo – na unapređenje zatečenog stanje i pronalazak rješenja. Takav stav mi pomaže, te često namjerno zanemarim ili dam manje važnosti preprekama ili poteškoćama. Pokušavam uvijem da se fokusiram na stvari koje su pod mojom kontrolom i na koje mogu da utjecati. Korak po korak, svaki put se može preći, pa i onaj najtrnovitiji, samo treba krenuti.

 Koji je Vaš recept za stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja unutar jedne firme?

– Mislim da za stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja su bitna dva aspekta. Prvi aspekt se odnosi na misiju, viziju odnosno na organizacionu strukturu unutar firme. Jasno i transparentno definirana svrha i ciljevi poslovanja, te očekivanja od zaposlenika, po pitanju njihovog odnosu prema radu, kolegama, nadređenima i organizaciji pomažu da se izgradi jedinstvena kultura organizacije koja će biti temelj kvalitete rada i prepoznatljivosti neke firme na tržištu, te njene uspješnosti. Takva pravila svakom zaposleniku trebaju biti nit vodilja što i kako treba raditi da bi se uklopio u kulturu organizacije u kojoj radi, na dobrobit sebe, kolega, nadređenih i cijele organizacije. Drugi aspekt poslovanja odnosi se na ljudski faktor. Zaposlenici neke firme su kritičan faktor uspjeha, jer oni donose dodatnu vrijednost, prave razliku i čine jednu organizaciju uspješnijom od druge. Kreiranje produktivne radne klime u kojoj se uposlenici osjećaju cijenjenim, motiviranim, adekvatno nagrađenim nije lak zadatak, jer zahtijeva ne samo znanje, primjenu naučnih teorija, alata i specifične menadžerske vještine, već i ljudske osobine. Pokušavam da svoji odnos s kolegama gradim na međusobnom poštovanju, povjerenju, otvorenoj komunikaciji, transparentnom sistemu nagrađivanja, te podršci zaposlenicima ne samo na radnom mjestu, nego i izvan njega.

„Znanje i edukacija su najbolja investicija“

Koliko je za uspjeh potrebno riskirati?

– U ekonomskoj nauci se kaže da je profit nagrada za rizik koji ste preuzeli. Kada imamo dovoljno hrabrosti da preuzmemo rizik, te upravljamo istim kako najbolje znamo i umijemo, čak i kada ne ostvarimo željeni rezultat, iz takve situacije nećemo izaći praznih ruku. Takvo jedno iskustvo će nam pomoći da naučimo na svojoj grešci, da naredni put dobijemo bolje rezultate, da se oporavimo, i vratimo se na pravi put, te u konačnici ostvarimo svoje ciljeve i budemo uspješni.

Koliko puta ste Vi riskirali…

– Tokom rata u BiH bila sam izbjeglica. Morala sam prekinuti školovanje, te raditi teške i manje teške poslove da svojoj porodici i sebi obezbijedim egzistenciju. Na kraju rata sam već imala solidan posao sa prilikom za dalje napredovanje, ali to mi nije bilo dovoljno. Napustila sam taj posao, kako bi se vratila obrazovanju i upisala sam fakultet sa 23 godine života. Tokom školovanja sam morala raditi većinom povremene poslove, kako bi finansirala studij, ali sam znala da će mi se to isplatiti, jer znanje i edukacija su najbolja investicija. U toku fakulteta sam aplicirala i među 1.000 aplikanata dobila stipendiju koja mi je omogućila godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama. Otišla sam 1998. godine preko pola svijeta u sredinu u kojoj nisam znala nikoga i stekla sam prijatelje za cijeli život. Nije mi bilo lako, mojim roditeljima je vjerovatno bilo još teže, ali sam znala da je taj program razmjene studenata odlična prilika i iskoristila sam je. Nakon završetka fakulteta – dobila sam priliku da odradim pripravnički staž u najvećem javnom preduzeću u BiH. Nakon deset mjeseci i odrađenog pripravničkog staža – dala sam otkaz i oprostila se od sigurnog posla i pridružila se tada još maloj revizorsko – konsultantskoj firmi Deloitte. Evo još sam tu, djelimično i zahvaljujući tome što unutar Deloitte uvijek imate priliku da se mijenjate, da se usavršavate, te da preuzimate rizik i nove uloge.

Na početku smo nove poslovne godine. S kakvim rezultatima ste završili prethodnu, te Vaši ciljevi za 2022.?

– Mi smo veoma zadovoljni s ostvarenim rezultatom za 2021. godini. Imajući u vidu situaciju sa pandemijom Covid-19 u svijetu, uvođenjem takozvanog hibridnog modela poslovanja, zdravlje i dobrobit naših uposlenika stavili smo na prvo mjesto. Stabilan tim zaposlenika je omogućio da ne ugrozimo poslovanje, te smo nastavili našim klijentima pružati kvalitetne i pravovremene usluge. Međutim, mi smo Covid-19 krizu i posljedice koje je globalna pandemija imala na poslovanje iskoristili kao priliku. Naše poslovanje u BiH je, uprkos pandemiji, stabilno zahvaljujući povjerenju naših klijenata koji su cijenili naše napore da i u vremenu potpunog lockdowna i najvećih restrikcija, na vrijeme izvršimo svoje usluge prema njima, te su nam ostali lojalni. Međutim, okolnosti koje su nastale usljed pandemije iskoristili smo kao priliku, te smo korištenjem informacionih tehnologija pokrenuli više međunarodnih projekata, pa smo samo u 2021. godini povećali broj zaposlenih za skoro 30 – većinom mladih, obrazovanih kadrova. Nadamo se da smo na taj način barem malo utjecali na kreiranje boljeg radnog okruženja i zaustavljanje odlaska mladih i perspektivnih kadrova. Očekujemo da ćemo trend rasta prihoda i broja zaposlenih nastaviti i u 2022. godini.

Šta Vas, osim posla, najviše usrećuje?

– Moja porodica je moja snaga, moj eliksir, moja sreća. Sretna sam što imam neizmjernu podršku i ljubav supruga Enesa i naših sinova Benjamina i Amara u svemu što radim. Liderska pozicija podrazumijeva da dijelite mnogo sa svojim timom, prije svega da dijelite svoju energiju, motivirate zaposlenike, pokrećete procese. To je često veoma iscrpljujuće, ali dolazak kući među moje ukućane koji mi pružaju bezuslovnu ljubav na mene djeluje kao lijek. Pored toga moji roditelji su – moji najveći heroji i uzor u životu. Oni su svojim primjerom, odgojem i ljubavlju meni i sestri uvijek pokazivali koji je pravi put kojim treba da idemo. Veoma sam bliska sa svojom sestrom i njenom porodicom.

Na kraju, otkrijte nam kako izgleda Vaš savršen slobodan dan?

– Za mene postoje dvije vrste savršenog slobodnog dana. Moja velika ljubav su putovanja. Volim putovati sa svojom porodicom, istraživati mjesta na kojima nikada nismo bili, druge kulture, jesti drugačija jela i upoznavati ljude. Nažalost, u zadnje vrijeme ne možemo putovati izvan BiH kao – što je to bio slučaj prije nekoliko godina, ali zato koristimo priliku da upoznamo našu lijepu domovinu bolje. Druga vrsta savršenog slobodnog dana je tipična za naše krajeve: sunčani dan, izlet u prirodi s porodicom i prijateljima, poneka domaća delicija na trpezi, ležaljka u hladovini, pored potoka koji žubori, malo pjesme i dosta humora. Za mene nema bolje, volim te Bosno i Hercegovino!

 Ženska mentorska mreža

 Projekat Ženska mentorska mreža je zajednički projekta Deloitte i Addiko banke, te je  namijenjen unapređenju poslovnih vještina mladih djevojaka i žena, koje će im pomoći u budućoj karijeri uz mentorsku podršku direktorica i vlasnica kompanija, uglednih poslovnih žena sa dugogodišnjim iskustvom, a koje su spremne volonterski podijeliti svoja znanja i vještine. Program je realiziran kroz kombiniranje online i offline programa – koji je trajao oko četiri mjeseca. Teme koje smo obrađivane su: liderstvo, etika u biznisu, planiranje i organiziranje, stvaranje balansa između karijere i privatnog života, donošenje odluka, kako utjecati na druge, upravljanje timovima, razvoj zaposlenih i motivacijske tehnike, upravljanje konfliktima, pregovaranje i javno obraćanje, kroz teorijsku i praktičnu obuku…