Iz rubrike “Kako unaprijediti komunikacijske vještine” izdvajamo…

Piše: Dijana Duvnjak

Kad god ljudi dođu u kontakt jedni s drugima, započinje proces osobne komunikacije. Upravo ta osobna komunikacija esencijalna je i za komunikaciju u organizaciji. Osobna, neformalna forma se ne primjenjuje operativno, u poslu, ali zato utiče na stavove svih koji imaju veze sa operativnim dijelom posla. Komunikacija u organizaciji je proces koji podrazumijeva tačan prenos ideja koji je osiguran povratnom informacijom a koja će polučiti aktivnosti s ciljem ostvarenja organizacijskih ciljeva.

Ili, jednostavnim jezikom: ne možemo razdvojiti privatno i poslovno kada govorimo o unapređenju komunikacijskih vještina. Vještine komunikacije unapređuju se vježbom i mijenjanjem obrazaca ponašanja, i te vještine nemaju pauzu kući ili na poslu. Jasno, forma može biti neformalna ili formalna, ali vješta komunikacija je vješta komunikacija, bilo to sa vlastitom djecom ili nadređenima u kompaniji.

Komunikacija je u vezi sa svakom ljudskom aktivnošću, esencijalna je za kvalitetan život s dobrim odnosima uz manje stresa. Ako pretražujete na internetu o posljedicama nedostatka komunikacijskih vještina, dobićete nepregledne rezultate. Pa ipak, poboljšanje načina na koji komuniciramo nam nije prioritet. Zašto? Zato što vjerujemo da smo se rodili da umijemo komunicirati, bez potrebe da tu bilo šta unapređujemo; zato što se plašimo neuspjeha pa nam je lakše ne započinjati učenje novih stvari ili vještina; zato što pretpostavljamo da drugi znaju ono što i mi znamo; i, zato što (moje omiljeno) imamo potpuno pogrešno uvjerenje da se komunikacija zdravorazumski – podrazumijeva. Slabe komunikacijske vještine uzrokovat će nesporazume, nesporazumi će uzrokovati konflikte a koflikti će uzrokovati mnoštvo negativnih efekata. Neki od njih su frustracija i stres, uticaj na mentalno zdravlje, loš san i apetit, glavobolje i zatvaranje u sebe, pad produktivnosti te zarade, raskidanje odnosa, nasilje, traume…

Koje vi probleme koje ste iskusili pripisujete slabim vještinama komunikacije?

Rubriku “Kako unaprijediti komunikacijske vještine” za LadiesIn magazin priprema magistrica Komunikologije i trenerica komunikacijskih vještina Dijana Duvnjak. Rubrika za cilj ima motivirati na unapređenje vještina komunikacije, za kvalitetnije poslovne i privatne interakcije. Trenerica Dijana Duvnjak kroz rubriku odgovara i na vaša pitanja u vezi s komunikacijskim izazovima. Pišite nam na ladiesin@altermedia.ba s naznakom “Za rubriku komunikacijske vještine.”