Adisa Karahodžić, dobitnica priznanja za ostvarene rezultate na bh. i ino tržištu

Home » Adisa Karahodžić, dobitnica priznanja za ostvarene rezultate na bh. i ino tržištu

Direktorica kompanije Koteks

Priznanje za ostvarene rezultate na bh. i ino tržištu

Koteks, kompaniju daleko čuvenu po preradi i prodaji sirove kože, osnovao je njen otac, a ona je, rastući zajedno s firmom, na funkciju direktorice stupila 2011. godine. U poslovanju uvijek nastoji da ispoštuje svoju riječ i održi vezu s kupcem garantiranim kvalitetom. Porodična firma iz Tešnja, koja postoji više od 20 godina, svoje djelovanje proširila je također na proizvodnju i prodaju kožne i tekstilne konfekcije, galanterije, obuće, policijskih uniformi te opreme. Već odavno izvozi na tržište Evropske unije radeći prema njenim standardima, s certificiranim, između ostalog, standardima za kvalitet, za zaštitu okoliša i zaštitu uposlenika na radu. Predanim radom, istraživanjem tržišta i pozicioniranjem firme na njemu Adisa je doprinijela da se Koteks danas navodi kao svijetao primjer poslovanja i kvaliteta.