Naučite upravljati svojim vremenom

Home » Naučite upravljati svojim vremenom
Svjesni smo činjenice da vrijeme ne možemo pobijediti. Jedino što je u našoj moći jeste da ga što bolje iskoristimo. Mnogi smatraju da je organizacija najvažniji faktor u uspostavljanju i održavanju radnih navika, ali i povećanju produktivnosti. To je važan dio posla koji ne treba zanemariti

Prosječna osoba potroši oko 150 sati godišnje u potrazi za dokumentima, različitim datotekama i ostalim informacijama. To je ekvivalent za skoro mjesec rada. Razmislite o tome koliko gubite vremena samo zbog svoje neorganiziranosti. Posljedice mogu biti probijanje rokova, gubljenje povjerenja klijenata i slično.

Organizirajte svoje vrijeme

Odredite koji zadaci će vam oduzeti najviše vremena, a koji manje. Postavite prioritete prema hitnosti zadataka. Prvo započnite s laganijim poslovima i nakon što ste se zagrijali, uhvatite se u koštac s najtežim zadacima koje treba da obavite tog dana. Otkrijte svoje najproduktivnije sate i tada obavite najteži dio posla koji zahtijeva vašu pažnju. Najlakše zadatke ostavite za period nakon pauze i za kraj radnog vremena jer vam pri kraju radnog vremena pada koncentracija. Tada obavite ono u čemu i uživate.

Napravite listu zadataka

S obzirom na to da ne možete obaviti sve što se od vas očekuje, neka vas svakog dana dočeka lista sa svim zadacima koje treba da obavite. To će vam olakšati posao i nećete morati da gubite vrijeme. Takođe, odaberite prioritete šta morate obaviti odmah, a šta može čekati. Lista zadataka vam omogućava da se odmah uhvatite posla, a ne da provedete sat vremena razmišljajući šta morate obaviti. Na svakom smartphoneu možete instalirati aplikaciju u koju možete zapisivati liste zadataka.

Organizirajte radni prostor

Možda vam se ne čini da je radni prostor važan segment u organizaciji, ali sigurno vam se dogodilo da niste mogli naći dokumente koji su vam trebali baš u određenom trenutku. Pojednostavite svoj radni prostor tako da vam pri ruci budu stavke koje svakodnevno koristite. Potraga za dokumentima može narušiti produktivnost.

Nemojte zanemariti pauze

Mnogi zanemaruju pauze ako se nađu u situacijama kada treba da obave dosta posla. Čak i kad imate najviše posla, priuštite sebi kratki odmor. Sigurno ne možete sebi dopustiti da uzmete pauzu od sat vremena, ali napravite kratku šetnju ili izađite na vazduh da na trenutak odmaknete misli od posla i vratite dio energije. Kratka pauza vam može pomoći da uspješnije završite sve poslove. (Cdm.me)