Žene na putu poslovnog uspjeha

Home » Žene na putu poslovnog uspjeha

Da li i kako podržavamo same sebe u profesionalnim ulogama i razvoju karijere? Jesmo li jedna drugoj podrška na ovom putu ili je „žena ženi vuk“?

Piše: Senka Čimpo, dipl. psihologinja i psihoterapeutkinja

Živimo u vremenu kada su nam sva prava kao ženama uglavnom ili bar deklarativno zagarantirana. Ali to je također vrijeme u kojem ta prava neprestano preispitujemo, iznova se pitamo da li i kako ih možemo realizirati i šta nam to sve staje na put.

U ovim promišljanima moramo uzeti u obzir ne tako daleku borbu za ravnopravnost, ali i vrijednosti i uloge društva u širem smislu, zatim vrijednosti i uloge koje nosimo iz svojih porodica i mikrosvjetova, te osobnost i crte ličnosti svake od nas. Ne smijemo zaboraviti vlastito razumijevanje životnih ciljeva, odabira onoga što želimo i možemo, balansiranja između svega što za sebe biramo i jesmo i posezanja za svim onim što nam na putu uspjeha treba. Da li i kako posežemo za podrškom na putu poslovnog uspjeha i ko su naši oslonci? Mi same, naši najbliži ili sve one žene koje nas okružuju i s kojima se srećemo, a i same su na putu razvoja karijere i poslovnih uspjeha? To su značajna pitanja podrške i samopodrške u savremenom poslovnom svijetu i društvu generalno.

Zaostavštine različitih uloga, predodređenosti za uspjeh i postignuća, napredovanja i većih prihoda doveli su i do različite percepcije profesionalnog razvoja i karijere kod žena. Naime, višestruke uloge, te najčešće majčinstvo i briga za bližnje dovode do toga da je karijera žena neminovno podijeljena u faze, te ne ide linearno uzlazno. Dodatni otežavajući faktori jesu stereotipi i očekivane vrijednosti kada su u pitanju žene koje biraju karijeru na prvom mjestu, ili odgađaju druge uloge zarad poslovnog uspjeha. Neka od istraživanja pokazuju da su kompetentne i ambiciozne žene manje dopadljive muškarcima, ali i drugim ženama što direktno dovodi do manje podrške u njihovom napredovanju. Čak i u dominantno ženskim zanimanjima žene nisu te koje dobiju međusobnu podršku za napredovanje i isticanje, te se napredovanje značajno češće dešava rijetkim pripadnicima muškog spola u toj oblasti.

Šta su pak pozitivni aspekti bivanja u svijetu karijera žena? Naime, žene se generalno osjećaju ugodnije u pružanju i primanju emocionalne podrške, te se u skladu s tim mogu povezati s problemima drugih ljudi. U tom smislu su u poziciji da podršku pruže i onda kada nije tražena, ali prepoznaju da je neophodna. Emocionalnu podršku u smislu empatije i suosjećanja najčešće s lakoćom pružaju, te istu takvu i žele za sebe. Imajući u vidu da je podrška u svojoj biti recipročna, to je neiscrpan prostor mogućnosti za međusobnu podršku, mentorstvo, razumijevanje i vođenje u profesionalnom razvoju.

Upravo udešenost na spolne, kulturološke i tradicionalne uloge ali i osobenosti, dovela je do toga da se karijere žena najčešće grade na odnosima i imaju fokus na zajednice i pružanje usluga. Ovakve potrebe, kapaciteti i nastojanja doveli su do fleksibilnih, prilagođenih i dovoljno osjetljivih pristupa u poslovanju koje osnažuje same žene, ali i druge. Izazov je, ali i odgovornost da ovakvo poslovanje i međusobna podrška budu dio lične opredijeljenosti i društvenog diskursa u bilo kojoj od poslovnih sfera kojima se posvetimo. Ovaj izazov je pred svakom od nas na putu ličnog i profesionalnog razvoja, nas samih, ali i svih žena u našem okruženju. U svakodnevnom životu to znači da promišljamo o svojim potrebama i načinima na koje tražimo podršku, ali i osjetljivost za potrebe žena u okruženju svake od nas na putu razvoja karijere.