KANDIDATKINJA ZA ŽENU GODINE 2017: Marijela Margeta Hašimbegović: Može li čovjek pobijediti ego?

Žena godine treba posjedovati poslovnu i privatnu intuiciju, oštroumnost, širinu, emocionalnu inteligenciju, unutrašnju ljepotu i razumijevanje i konačno jako puno ljubavi…

Ime i prezime: Marijela Margeta Hašimbegović

Kompanija/institucija: JU Narodno pozorište Sarajevo

Funkcija: direktorica

Kratka biografija: Rođena sam 28. augusta 1969. godine u Sarajevu. Završila Arhitektonski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. Svoj kreativan izraz pronalazi u oblasti pozorišne umjetnosti u kojoj djeluje preko 20 godina kao scenograf i kostimograf. Radi i u oblasti organizacije, ljudskih resursa i menadžmenta u kulturi. Od 2000. – 2015. obavljala poslove tehničkog direktora JU Narodnog pozorišta Sarajevo, a od 2015. do danas obavlja funkciju direktora JU Narodno pozorište Sarajevo.

Pitanja:

Za mene je uspjeh:

Ostati svoja

Moj najveći strah je:

Može li čovjek pobijediti ego?

Ne mogu bez:

Ljubavi i pozitivne energije

Šta stoji iza svake uspješne žene:

Veliki i posvećen rad

Vaš moto:

Sve će biti dobro

Koje osobine Žena godine treba posjedovati?

Poslovnu i privatnu intuiciju, oštroumnost, širinu, emocionalnu inteligenciju, unutrašnju ljepotu i razumijevanje i konačno jako puno ljubavi.