KANDIDATKINJA ZA ŽENU GODINE 2017: Belma Alić: Rad oplemenjuje čovjeka

Home » KANDIDATKINJA ZA ŽENU GODINE 2017: Belma Alić: Rad oplemenjuje čovjeka
Žena godine je osoba koja je postigla značajan uspjeh u svojoj profesiji putem koje promovira prava žena

Ime i prezime: Belma Alić

Kompanija/institucija: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Funkcija: van. prof. na predmetima Violončelo glavni predmet zanimanja, Kamerna muzika za gudače i Gudački orkestar, šef odsjeka za gudačke instrumente i gitaru

Kratka biografija:

Diplomirala 2004. godine u klasi prof. Yevgeny Xaviereff-a na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Godine 2007. završava postdiplomski studij u istoj klasi. Doktorirala je 2016. godine na temu Nove tehnike u literaturi za violončelo solo XX i XXI stoljeća. Trenutno je vanredna profesorica i šef odsjeka za gudačke instrumente i gitaru na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Nastupala je kao solistica i članica kamernih ansambala u BiH, zemljama regije i inostranstvu.

Za mene je uspjeh:

Mir uma i emotivna ispunjenost postignuta kroz spoznaju da činim najbolje za šta sam sposobna.

Moj najveći strah je:

Ne patim od bilo koje vrste fobije

Ne mogu bez:

Kreme za ruke

Da sam brend bila bih:

Vivobarefoot

Šta stoji iza svake uspješne žene:

Ljubav i potpuna posvećenost onome što radi

Vaš moto:

Rad oplemenjuje čovjeka

Koje osobine Žena godine treba posjedovati?

Žena godine je osoba koja je postigla značajan uspjeh u svojoj profesiji putem koje promovira prava žena.