ASSECO SEE BiH SA SOS DJEČIJIM SELIMA BIH OBILJEŽIO MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM

Kompanija Asseco SEE B&H d.o.o Sarajevo je u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH u prostorijama ove organizacije obilježila 19. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom. Kroz zabavno-edukativno druženje uposlenika kompanije ASSECO, SOS porodica i porodica pod rizikom odvajanja koje su uključene u SOS Program jačanja porodica, učesnici su imali priliku naučiti koliko je važna prevencija nasilja nad djecom.

Zlostavljanje i zanemarivanje djece je nažalost, prisutan i veoma raširen problem u BiH, a njegove posljedice najčešće rezultiraju velikim emocionalnim, psihičkim ili fizičkim ožiljcima. Izloženost djece nasilju ne dovodi samo u pitanje njihovo zdravlje već i mogućnost njihovog razvoja u odrasle osobe koje su u stanju formirati zdrave porodice i biti potpuno funkcionalni dio zajednice.

Stručni tim SOS Dječijih sela BiH je za sve učesnike održao edukativnu radionicu s ciljem podizanja svijesti o važnosti kvalitetno provedenog vremena unutar porodice. Nakon čega je uslijedila zabava za djecu i roditelje. Kompanija Asseco SEE B&H je osigurala i poklon pakete za sve porodice koje su učestvovale na ovom porodičnom danu, a uposlenici su donirali odjeću i igračke za djecu. Roditelji su dobili brošuru „Sigurnost djece je briga svih nas“ koju su pripremila SOS Dječija sela BiH.