O izazovima o osiguravateljnoj branši tokom 2020. godine, uticaju pandemije na poslovanje društava za osiguranje kao i o očekivanjima u pogledu daljeg razvoja ove branše u BiH, razgovarali smo sa gospođom Sabinom Mujanović, predsjednicom Uprave Vienna osiguranja VIG te predsjednicom Skupštine Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH.

  1. Iza nas je vrlo izazovna godina. Po čemu ćete pamtiti 2020.godinu, imajući u vidu nepredvidive okolnosti koje su zadesile čitav svijet?

Sigurno da je prethodno godina jedna od najizazovnijih s kojom se susreo svijet u modernoj istoriji. Pri tome ne mislim samo na ogromne poslovne gubitke nastale kao rezultat pandemije Covid 19 nego prije svega na posljedice koje je ista ostavila na svakog od nas. Ne mali broj ljudi je ostao bez posla, bez krova nad glavom, izgubili smo mnoge drage ljude, prijatelje, članove porodice te se suočili sa velikim izazovom očuvanja našeg mentalnog zdravlja koje je ozbiljno ugroženo usljed nesigurnosti i neizvjesnosti okolnosti u kojima smo se zadesili, kazala je Mujanović.

Međutim, s druge strane, lockdown nas jeste zatvorio u kuće i onemogućio društveni kontakt, ali je i mnoge porodice uputio jedne na druge, omogućio nam je da provodimo više vremena s djecom, da više brinemo jedni o drugima, da iskažemo solidarnost prema komšijama, prijateljima…ustvari, omogućio nam je da ponovo pronađemo čovjeka u svakom od nas. To donekle čini cjelokupnu situaciju podnošljivijom.   

  1. Na koji način je pandemija  Covid 19 uticala na poslovne rezultate na tržištu osiguranja u 2020. godini, a samim tim i  na Vienna osiguranje VIG?

– Svjetsko tržište osiguranja je u protekloj godini bilo značajno uzdrmano efektima pandemije, kako u smislu zastoja u generisanju premijskog prihoda tako i u značajnim volumenima troškova šteta isplaćenih kao posljedica prestanka poslovanja, rasta nezaposlenosti i povećanog mortaliteta. Slični trendovi su zabilježeni i u BiH, osim što u našoj zemlji, usljed nerazvijenosti tržišta osiguranja koja se oslikava dominacijom obaveznog osiguranja od auto odgovornosti, nije evidentiran značajan pad premijskog prihoda neživotnih osiguranja (-1%). Takođe, usljed limitiranosti u kretanju, iznosi troškova šteta tih vrsta osiguranja (neživotnih) su u protekloj godini bili za 5% niži od ranijeg perioda. Posljedično, za očekivati je bolje od uobičajenih finansijske rezultate društava koji se bave dominantno neživotnim osiguranjima za 2020. godinu.

– Međutim, situacija je značajno drugačija u segmentu životnih osiguranja, a gdje je registrovan pad premijskog prihoda za oko 4% te rast troškova osiguranih slučajeva za preko 10%. U tom kontekstu, najveći teret pandemije u osiguravateljnoj branši BiH su zasigurno podnijeli dominantno životni osiguravatelji, a koji su pružili (te i danas pružaju) finansijsku zaštitu radnicima koji su ostali bez posla ili su na bolovanju, oboljelim od Covid 19 te porodicama osiguranika koji su izgubili živote usljed pandemije.

– Vienna osiguranju VIG, kao članica najveće osiguravajuće grupacije u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi, se sa svim navedenim izazovima nosila jako dobro, odražavajući visoku stabilnost i otpornost, čime smo i ovu izazovnu godini završili kao broj 1 životni osiguravatelj u BiH. U 2020. godini smo isplatili više od 17 miliona KM po osnovu osiguranih slučajeva našim osiguranicima te smo za ugrožene kategorije stanovnika i kompanija u periodu lockdown-a odobrili odgode u plaćanju premija osiguranja, nastojeći i na taj način olakšati otežanu svakodnevnicu. Kao posljedica, naš finansijski rezultat za 2020. godinu je daleko niži od planiranog, a što je očekivano u konteksu činjenice da osiguravatelji i postoje upravo zbog otežanih okolnosti života i rada u kojima smo se zatekli.

  1. Šta nas čeka u 2021. godini te kakvi su su planovi Vienna osiguranja VIG?

– Iako se uz vakcinaciju najavljuje svjetski ekonomski oporavak u 2021. godini, virus je i dalje nepoznanica te se sa sigurnošću ne može tvrditi da će se željeni povratak u normalan život ili početak nekog drugog normalnog života zaista i desiti u ovoj godini. Međutim, ono što jeste izvjesno da će se desiti u kontekstu osiguravateljne branše tj. već se dešava na zapadu, je činjenica da vodeći svjetski osiguravatelji i reosiguravatelji prestaju nuditi osiguravajuću zaštitu za rizike od Covid 19 i sličnih pandemija. Ovo je ozbiljan signal za sve one koji za sebe i svoju porodicu još uvijek nisu zaključili policu životnog osiguranja kao zaštitu od takvih rizika da to što prije i učine, jer vrlo vjerovatno u bliskoj budućnosti to više neće biti moguće, kazala je Mujanović, te dodala:

U vezi planova Vienna osiguranja VIG, mi i dalje namjeravamo biti lideri na tržištu životnog osiguranja u BiH, pri čemu ne mislim samo na visinu premijskog prihoda nego i na plasman inovativnih proizvoda osiguranja, digitalnih rješenja, kanala komunikacije i sl. odnosno svega onoga što nas danas odlikuje kao trend setter-a na tržištu. Pored toga, u narednom periodu ćemo temeljem našeg iskustva te ekspertize matične kompanije iz Austrije našim osiguranicima te građanima BiH generalno omogućiti visoko profesionalnu, a povoljnu zaštitu njihovih domova, kompanija, radnika i dr., osiguravajući na taj način svima potrebni mir u ovim nemirnim vremenima.