Renomirana Organizacija Direktne prodaje (Direct selling news) proglasila je Oriflame za kompaniju BROJ 1 na osnovu Direct Selling momentum index-a (Indeks rasta direktne prodaje) za mjesec mart, u konkurenciji od 25 kompanija direktne/društvene prodaje, koje su osnovane van teritorije SAD (Sjedinjene Američke Države).

Kao parametar za izbor korištena je višemjesečna analiza ključnih stubova marketinga na društvenim mrežama: saobraćaj na društvenim mrežama sa SEO analizom (Search Engine Optimization) i aktivnost na Instagram i Facebook profilima kompanije.
Izvještaj možete pogledati na stranici: https://www.directsellingnews.com/direct-selling…/