Uzmite trenutak i razmislite o mislima koje ste imali tokom današnjeg ili jučerašnjeg dana. Je li bilo više negativnih ili pozitivnih? Ako ste primijetili da su vaše misli naginjale na negativnu stranu, ne brinite.

Podaci kažu da je kod prosječnog čovjeka čak 80% misli u danu negativno. Sada razmislite jeste li te negativne misli pokušali zamijeniti pozitivnima? Naime, iako se često tako ne čini, imamo punu kontrolu nad vlastitim mislima i možemo ih mijenjati. Misli su povezane i s našim osjećajima, ponašanjem i fiziologijom. Tako način na koji reagujemo u različitim situacijama uveliko zavisi o našim mislima jer nije sama situacija ta koja je poželjna ili nepoželjna, već je takvom čini naša interpretacija. Opravdano je zapitati se imaju li naše misli toliki utjecaj da mogu određivati smjer događaja u našem životu? Radi li se o magiji ili postoji znanost koja čvrsto stoji u podlozi?

Negativna iskustva snažnije utječu na ljude nego ona pozitivna. Radi se o tendenciji koja se naziva pristranost negativnosti i koja se, nažalost, ne može osporiti. Ona ima korijene u evoluciji i seže od naših predaka kojima je reagovanje na negativne stvari i pravovremeno opažanje opasnosti bilo potrebno kako bi preživjeli i kako ih ne bi pojeo lav. Nas danas lavovi ne love, no svejedno je u nama ostala tendencija čvršćeg držanja za negativne aspekte iskustava. Prema tome su i naše misli češće negativne. Važno je da smo svjesni da je prirodno da nam se upali taj evolucijski instinkt preživljavanja i da se čvršće hvatamo za negativne stvari koje onda utječu i na naše misli. Međutim ono što je važnije je svjesnost da u bilo kojem trenutku možemo odabrati i usmjeriti se na pozitivnu stranu.

Znanost je pokazala da pozitivno mišljenje nije samo magija. Uzmimo za primjer popularnu dvojbu vezano uz to je li čaša napola puna ili napola prazna. Naime, sve što mislimo i radimo je povezano s neuronima u našem mozgu.

Samoispunjavajuće proročanstvo možda zvuči kao nešto što biste čuli u Harry Potter ili drugim filmovima vezanim uz magiju, no radi se o stvarnom psihološkom fenomenu koji kaže da stvari u koje vjerujemo imaju veću vjerovatnost ostvarivanja. Ovaj fenomen objašnjava kako nam misli mogu pomoći. Ipak, ne smijemo se zaletjeti i pomisliti da misli same za sebe imaju tu, gotovo magičnu, moć. Same misli nisu dovoljne, no one su te koje nas pokreću na akciju, što i predstavlja srž samoispunjavajućeg proročanstva. Ako vjerujemo da možemo ostvariti cilj i prebroditi negativne okolnosti, ako si kažemo samo jako ili ovo je samo mala poteškoća, mogu ja to prebroditi više ćemo se izlagati situacijama koje će nam pomoći da napredujemo, više ćemo se truditi i nećemo odustajati. Tada se vjerovatnost da ćemo završiti s poželjnim ishodom uvelike povećava. Dakle, sve započinje našim mislima, ali nastavlja se djelovanjem i akcijom.

Henry Ford je rekao “Ako misliš da možeš nešto napraviti ili ako misliš da ne možeš – u pravu si”. Misli zaista imaju veliku moć. Na njih možemo gledati kao na osobni pokretač koji nas potiče na započinjanje akcije. Hoće li ta akcija biti odustajanje, hoćemo li pokleknuti kada smo suočeni s izazovima, ili ćemo nastaviti hodati naprijed, ustrajati i truditi se uveliko zavisi o mislima s kojima krećemo. I iako smo spomenuli da postoji znanost iza ove veze, ne možemo osporiti ni da postoji barem maleni element magije.

Izvor: Mentalnitrening.hr