Često se smatra da su ovi poslovi namjenjeni pretežno muškarcima, međutim, primjetan je i postepeni porast žena u ovoj industriji. Historijski gledano, tek posljednjih decenija je veći udio muškaraca u kompjuterskom programiranju, dok su do tada žene dominirale na ovom polju.

Zapravo, prvi programer na svijetu je bila žena – Ada Lovelace, koja je još u 19.vijeku osmislila algoritam koji bi obrađivala mašina, a svake godine u svijetu se proslavlja dan Ade Lovelace, za dostignuća žena u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. 40-ih i 50-ih godina 20. vijeka programiranje se smatralo ženskim poslom, muškarci su se bavili više hardverom, odnosno pravljenjem računara, a žene softverom, odnosno programiranjem. Postepeno je udio žena u ovom sektoru opadao, najviše tokom ‘80-ih godina, sa pojavljivanjem prvih računara opšte namjene.

Kakva je statistika danas?

Danas je udio žena u IT sektoru između 20% i 30%, a prognozira se da će u narednih 5-10 godina taj udio biti veći, čak 40%! U kompanijama kao što su Google, Apple, Facebook i Microsoft procenat žena iznosi oko 23%.

Najveći izazovi (problemi) za žene u IT industriji predstavljaju to što su uglavnom manje plaćene za iste pozicije u odnosu na muškarce, kao i manje šanse za napredak, pa je tako 30% žena preko 35 godina i dalje na juniorskim pozicijama, dok je 85% muškaraca od 25 do 34 godine na seniorskim pozicijama.

Na kojim pozicijama žene najčešće rade?

Pozicije na kojima žene najčešće rade, kada je u pitanju programiranje su različite, a možemo izdvojiti – Web development, a nije ni mali broj žena koji se bavi razvojem mobilnih aplikacija – ioS ili Android.

Pored toga, često se bave i neprogramerskim poslovima u IT firmama, poput Web dizajnera, ili HR menadžera.

Ukoliko smatrate da vam je prošlo vrijeme za prekvalifikaciju, ili da ste previše stari za učenje nečega novog, nemojte biti obeshrabreni, jer veliki broj ljudi u 30-im, pa čak i 40-im se odlučuje za promjenu karijere i traženje posla u IT sektoru, među kojima je veliki procenat njih koji nemaju tehničku podlogu, piše hellomagazin.rs

Kao što smo i naveli u tekstu, primjetan je porast interesovanja žena za IT sektor, koje će vremenom samo rasti, posebno imajući u vidu tehnološki razvoj i veći udio u privrednom rastu zemalja.

Uz pomoć raznovrsnih mogućnosti za učenje i mnoštvom udruženja koja podržavaju žene u IT-u, sada je pravo vrijeme ako planirate da se opredijelite za ovu struku.