Željka Jakovljević nakon četiri godine rada u marketing službi obrazovne ustanove, prelazi u kompaniju Sport Vision – potpuno drugačiju oblast retaila, gdje je uspjela otkriti sve lijepe i kreativne strane ovog posla. Trenutno obnaša funkciju Regionalnog marketing menadžera za BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju. Zadužena je za Nike poslovnice, kao i brend Nike na nivou regije koju pokriva Sport Vision BiH.