Nurija Bilalović šefica je Kliničke patologije i citologije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, vanredna profesorica patologije, šefica katedre i prodekanesa za nastavu na Medicinskom fakultetu SSST, te profesorica Disfunkcije ljudskog organizma na Fakultetu zdravstvenih studija.

Zaslužna je, nakon mukotrpnog procesa, za stvaranja Odjela patologije – koja od 2005. do 2009. doživljava svoj procvat, a danas broji 65 zaposlenih na odijelima patologije, hematopatologije, citologije, te humane genetike.