Arma Tanović glumica je koja glumu doživljava kao partnersku igru u kojoj je radnja majka, a istina otac. Slikarica je čiji su novi radovi posvećeni književnicama BiH, docentica je na Akademiji scenskih umjetnosti i jedna je od nastavnica Dramske akademije Helen O’Grady. Pored dvije završene akademije, magistrirala je historiju umjetnosti, dok je njena doktorska disertacija posvećena kreativnoj pedagogiji. Ambasadorica je organizacije Hope and Homes for Children u BiH.