Stručnjakinja za stil i omiljena dama u modnom svijetu, Gordana Gaša Miladinović kaže da je dress code veoma bitna karika kompanije u kojoj radite. Tvrdi da je prvi dojam najvažniji i da su zaposlenici u većini slučajeva “hodajuće reklame” kompanije u kojoj rade.

 Odijevanje za posao, odnosno poslovni dress code, zavisi od kompanije u kojoj radite. Profesionalizam je veoma bitan i relevantan. Morate biti svjesni gdje radite i na kojoj ste funkciji. Sloboda vlastitog iskaza i stila, ne želim da zvučim konzervativno, može bespotrebno stvoriti predrasudu o vama. Neophodno je poštovati pravila, poštovati sebe i druge – kazala je Gaša.