Pokrenut program telekonsultacije sa bolnicama u BiH i ex YU

Ekspertni timovi sastavljeni od iskusnih stručnjaka za intenzivnu medicinu Bosanskohercegovačko američke akademije umjetnosti i znanosti (BHAAAS) aktivno su uključeni u borbu protiv COVID-19 pandemije.  Tako su članovi BHAAAS-a u sklopu svojih aktivnosti počeli realizaciju telekonsultacije sa bolnicama u BiH i ex YU kako bi svojim savjetima pomogli lokalnim ljekarima i medicinskom osoblju koji liječe oboljele od COVID 19.

Ovaj program, koji se odvija pod pokroviteljstvom ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) iz Sarajeva i Mayo Clinic METRIC group, ima za cilj razmjenu znanja i iskustva iz područja intenzivne medicine kako bi se zaštitili kritično oboljeli, medicinske sestre, tehničari i ljekari u teškim okolnostima COVID-19 pandemije.

Program je baziran na CERTAIN Workshop prilagođen sadašnjoj situaciji po principu “LESS IS MORE” u intenzivnom liječenju da bi se prevenirale iatrogene komplikacije i zaštitili medicinsko osoblje i pacijenti. Pored pristupa racionalnim i praktičnim smjernicama liječenja preporučenih od međunarodnih organizacija (SCCM/ESICM) program se sastoji i od razmjene iskustva i znanja između kolega u regionu i SAD.

Kao ljekar, prije svega, a zatim i kao Predsjednik BHAAASA apelujam na sve kolege da se u što većem broju  uključe u ovu akciju i na taj način pomognu da se pandemija što prije zaustavi i da se posljedice što efikasnije minimizaraju”, kazala je dr Mahira Tanović.

Tele-edukacija i diskusija prenosi se uživo na YouTube kanalu, a pitanja se mogu postavljati preko WHO ICU Support chat grupe.  Prva emisija je realizovana 24.03.2020. godine, dok će se druga emisije emitovati na You Tube 31.03.2020. godine.