Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci ustanovljen je 22. decembra 2015. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obilježava se 11. februara svake godine podsjećajući na važnost uloge žena i djevojaka u nauci, dok na međunarodnoj razini UNESCO i UN Women organiziraju godišnje proslave u saradnji s partnerima i civilnim društvom. Kao što je u privredi važna radna snaga žena, tako su nauci i istraživanju potrebne kreativnost, angažman i otkrića žena. Predstavljamo žene BiH koje svojim angažmanima daju doprinos nauci, edukaciji i novim spoznajama. Njihovo iskustvo rasvjetljava mogućnosti i status žena koje se žele baviti naukom u našoj zemlji.

Tekst u cijelosti pročitajte u printanom izdanju Ladies In magazina.