Iako je bankarska industrija ženska, na rukovodećim pozicijama je malo žena. No, Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Banke, mijenja standarde – već sada na sva tri nivoa menadžmenta ima više žena nego što je slučaj kod drugih banaka ili organizacija. Sa svojim timom banku je učinila stabilnom i profitabilnom. Nekada prvi licencirani ženski član uprave u BiH smatra da je lider osoba koja zna kako da učini da su drugi ljudi uspješni u onome što rade, te koja napravi da u njenom ili njegovom odsustvu taj utjecaj traje.