Meliha Sakić, šefica Odjela za hematoonkologiju na Pedijatrijskoj klinici KCUS-a, cijeli svoj radni vijek liječi malene hrabre heroje koji su u svakodnevnoj borbi za život. Ova dama iza sebe ima više od 60 objavljenih stručnih radova. Aktivno je učestvovala na kongresima i simpozijima kako u našoj zemlji tako i širom svijeta. Danas je iza nje 40 godina uspješne, besprijekorne karijere.