Nakon mnogih samostalnih i kolektivnih izložbi, Alma Telibečirević, umjetnica iz Sarajeva, koja već neko vrijeme živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, svoje radove predstavila je i u gradskoj biblioteci Phoenix Public Library. Izložba nazvana Colors of Longing  dočarava autoricinu duhovnu čežnju za kreativnim idejama koje postiže spajajući boje, linije i pokrete. Voli konstruirati emocionalnu umjetnost punu paradoksa – dosluh melanholije i sreće, ljubavi i samoće, dekorativnog i smislenog, ushićenja i tuge, nade i očaja… Izložba će biti otvorena dva mjeseca.