U BiH 26% djece pod rizikom da neće razviti svoj puni potencijal

U cilju prezentacije osnovnih rezultata istraživanja objavljen je video koji pokazuje najvažnije korake praćenje tipičnog i atipičnog razvoja djece

Udruženje „EDUS-Edukacija za sve“ već dugi niz godina radi intenzivne, inovativne, naučno-zasnovane programe intervencije s djecom s poteškoćama u razvoju uzrasta od 18 mjeseci do 6 godina.

U proteklih osam godina hiljade djece je prošlo kroz EDUS programe, te su iskustva pokazala da u našoj zemlji nedostaju osnovni instrumenti za praćenje razvoja djeteta, ranu detekciju i dijagnostiku razvojnih kašnjenja i poremećaja, kao i alati za efektivnu intervenciju koja bi za rezultat imala ispunjenje potencijala svakog djeteta.

Istraživanje obuhvatilo 1500 djece

S ciljem iznalaženja rješenja za ovaj problem, Udruženje „EDUS-Edukacija za sve“ je posljednje dvije godine sprovelo tri velike naučne studije uz financijsku podršku Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) u sklopu projekta „Unaprjeđenje statusa djece s poteškoćama u razvoju u BiH“.

U okviru Studije 1 sprovedeno je istraživanje koje je obuhvatilo 1500 djece i njihovih roditelja širom BiH. Rezultat istraživanja je EDUS razvojna bihevioralna skala II, prvi validirani bosanskohercegovački instrument namijenjen praćenju razvoja djece i detekciji odstupanja u skladu s normama razvoja u BiH.

-Iako su instrumenti za praćenje razvoja i detekciju odstupanja u razvoju djece standard u razvijenim zemljama, u Bosni i Hercegovini nije postojao takav instrument, sve dok nismo kreirali EDUS razvojne bihevioralne skale koje su pokazale da je 26% djece pod rizikom da neće razviti svoj puni potencijal – rekla je voditeljica istraživačkog tima na projektu dr.sci. Nirvana Pištoljević.

U okviru Studije 2 razvijen je EDUS Protokol za skrining autizma za podršku stručnjacima u dijagnostičkom procesu, obzirom da je istraživanje pokazalo da proces dobijanja dijagnoze traje preko 18 mjeseci. Izradu Protokola za skrining autizma pomogao je dječiji psihijatar Mohammad Ghazziudin (Univerzitet u Michiganu, SAD).

– U većini razvijenih zemalja, autizam se može detektovati već s 18 mjeseci, a dijagnosticirati s dvije godine sa validnim mjernim instrumentima. Nažalost, takvi alati često nisu dostupni u zemljama u razvoju s manjkom resursa, što na kraju rezultira odgodom ili pogrešnom dijagnozom. Pravovremena dijagnoza autizma važna je jer može dovesti do rane intervencije, smanjiti efekt poteškoće, poboljšati ishod i smanjiti teret za porodicu, ali i državu – kazao je  Ghazziudin i dodao da su „kako bi olakšali ovaj proces, kreirali EDUS Protokol za skrining autizma koji se sastoji od skala procjene ponašanja uz strukturirane intervjue/razgovore.

Pet sati intenzivnog rada za vidan napredak

U okviru Studije 3 upoređena su tri tipa intervencije za djecu s poteškoćama u razvoju, prisutna u BiH, kako bi zaključili koji tip intervencije daje najbolje rezultate za razvoj djece. Istraživanje je potvrdilo ono što govore svjetski standardi, a to je da je potrebno najmanje pet sati intenzivnog rada s djetetom dnevno da bi se postigao vidan napredak. Naime, djeca u ovakvom programu su za pet mjeseci imala duplo veći napredak od djece koja su pohađala programe zasnovane na tradicionalnim modelima intervencije.

U cilju prezentacije osnovnih rezultata istraživanja i prikaza modela za unaprjeđenje sistema ranog rasta i razvoja u Bosni i Hercegovini objavljen je video koji gledaoce vodi kroz korake koji su važni za praćenje tipičnog i atipičnog razvoja djece.

Video je dostupan na linku: https://www.youtube.com/watch?v=2FVfmT7v2KI&feature=youtu.be

 O AUTIZMU:

Poremećaj autističnog spektra (Autistic Spectrum Disorder- ASD) je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u djetinjstvu i traje doživotno. Posljednje informacije najveće svjetske organizacije za autizam „Autism Speaks“ su da 1 od 59 djece su dijagnosticirani sa poremećajem autističnog spektra. Još uvijek nije utvrđen tačan uzrok ovog poremećaja, ali istraživanja ukazuju na to da se radi o kombinaciji genetskih i uzročnika iz okoline. On dovodi do stanja različitosti u strukturi i/ ili funkcionisanju centralnog nervnog sistema, što se manifestuje u tzv. „trijadi simptoma“. Ovi simptomi se, sa različitim stepenom zastupljenosti, obično prepoznaju između druge i treće godine života, ali mogu i znatno ranije:

  • teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
  • teškoće u socijalnoj interakciji
  • ponavljajuća i ograničavajuća ponašanja (stereotipija, kompulsivna i ritualna ponašanja).

Iako medicinski tretman ne postoji, dokazano je da rana intervencija bihevioralnom terapijom, prije četvrte godine života minimalno pet sati dnevno, može značajno poboljšati stanje i izglede za budućnost djece s poremećajem autističnog spektra. 

O EDUS-u

EDUS-Edukacija za sve od 2010. aktivno radi na unaprijeđenju obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju, prije svega za djecu sa težim razvojnim poremećajima kao što su autizam i autistični spektar, intelektualne teškoće, Downov sindrom, emocionalni i bihevioralni poremećaji i kombinovane smetnje. EDUS omogućava djeci uključenoj u svoje programe da razviju puni potencijal, roditeljima da nauče kako i sami da rade s djetetom,  a stručnjacima da kroz direktan rad s djecom ovladaju naprednom naučnom metodologijom preuzetoj sa vodećeg univerziteta u svijetu u ovoj oblasti- Univerziteta Columbia u Njujorku. Dosad je kroz EDUS-ov program prošlo više stotina djece, iz BiH te zemalja regiona i svijeta, a njih čak 29 uspješno uključeno u redovno školovanje.  EDUS je začetnik servisa rane intervencije u našoj zemlji i regionu, autor validiranih instrumenata za procjenu razvoja i izradu individualnih razvojnih programa za djecu, te organizator brojnih akcija i  kulturnih aktivnosti kojim se javnosti podiže svjesnost o autizmu i drugim razvojnim poremećajima.