Evropski parlament, Odbor za promet i turizam, je donio novu odluku, a to je da se od 2021. godine ukine ljetno i zimsko računanje vremena

Naime, Evropski parlament je sa 23 glasa i 11 protiv izglasao ovu odluku.

Neophodno je da Zemlje EU odaberu ljetno ili zimsko računanje, te da do četvrtog mjeseca 2019. godine, saopšte svoju odluku.