Posebno ako ste vi u poziciji da nudite partnerstvo, možete biti sigurni da ćete sve što niste definisali vi raditi

Piše: Elma Zećo

Marketing menadžerica za bh. tržište kompanije NIS Gazprom Neft, Tatjana Perić, na Sarajevo Marketing Summitu, kojem prisustvuje oko 400 gostiju, govorila je o tome kako doći do efikasnih marketinških partnerstava brendova za više kupaca i dodatnu prodaju. Vrijedi zapamtiti njeno pojašnjenje o koracima koje treba poduzeti do uspostavljanja partnerstva.

  • Potrebno je najprije krenuti s jasnim ciljem. Pronađite pravog partnera, to je neko ko više odgovara cilju koji želite postići. Pored svega ovoga, potreban vam je također zainteresovan partner. Kako je pouzdanost važna, provjerite partnera, konsultujte druge koji su radili s njim, saznajte da li ispunjava sve obaveze… Potom se trebate pitati šta je u partnerovom interesu. Najbolji način je da ga saslušate: što manje pričate u trenutku dok vam neko pokušava reći šta oni žele, više ćete saznati. Ako ste se dogovorili i našli zajednički interes, krećete u operacionalizaciju saradnje. Definišete tehničke stvari i veoma jasno šta ko radi. Posebno ako ste vi u poziciji da nudite partnerstvo, možete biti sigurni da ćete sve što niste definisali vi raditi. Definišite i operativne ciljeve. Nećete znati unaprijed šta možete da očekujete, ali neke prognoze možete napraviti. Po ulasku u aktivaciju u jednom trenutku ćete mjeriti efekat. Tada sagledavate nekoliko ključnih parametara da bi se vidjelo da li je to što radite uspješno ili nije. Na koncu, donosite zaključke za ubuduće.